Aan de slag

Aan de slag met een eigen hopveld? Op deze pagina vindt je binnenkort de belangrijkste wetenswaardigheden om te kunnen starten. Deze overwegingen zijn bedoeld voor de kleine teler.

BODEMGESCHIKTHEID: Niet heel Nederland is geschikt om hop te telen. Eigenlijk zelfs nauwelijks de helft van ons land. De optimale omstandigheden zijn een goed doorlatende bodem (zand/leem) met een pH van 6 – 7,5. Kleigrond kan verbeterd worden door toevoeging van zand en compost. De veengrond en de meeste zeekleigrond waar een groot deel van Nederland uit bestaat, is doorgaans veel te nat om hop te laten groeien. Hop rot namelijk snel weg als het natte voeten krijgt. De kaart met grondsoorten geeft een indruk van de geschiktheid van verschillende gebieden in Nederland.

DE TRELLIS: de bouw van een palenconstructie is arbeidsintensief en het materiaal niet goedkoop. Probeer in te kopen bij een groothandel om de kosten te drukken. Een aantal leverancier zijn hier te vinden.

Voor het drukken van de arbeidsuren is de ‘low trellis’ een mogelijke optie, vooral wanneer er met de hand geplukt wordt en beperkte mogelijkheden zijn om de hoogte in te kunnen (zie pagina met literatuur!). Het net dat in de ‘low trellis’ wordt gebruikt zorgt ervoor dat je de hop niet hoeft te leiden. Kijkend naar de investering hoeft de low trellis niet noodzakelijk veel goedkoper te zijn.

VARIËTEITEN: Probeer de te telen variëteiten af te stemmen met de brouwerij(en) waar je aan gaat leveren. Bij kleinschalige initiatieven wordt geadviseerd voornamelijk aromahoppen te telen voor vers gebruik (dus niet gedroogd), aangezien het relatief duur is om het alphazuurgehalte te bepalen en droogapperatuur aan te schaffen. Verse hop is bovendien de grootste meerwaarde die lokale hoptelers te bieden hebben. Smaak, opbrengst, en houdbaarheid zijn daarnaast belangrijke afwegingen die gemaakt moeten worden.

Meer informatie over onder andere trellisbouw, leveranciers en wetgeving is te vinden op onder dit menu hangende pagina’s.